/
Mina sidor

Droppknappar

Punktbevattning för tex krukor, amplar eller odlingslådor

Varje droppknapp ger samma giva. Vatenflödet från droppknapparna är i och med tryckregleringen konstant melan 1,0 och 3,5 bars tryck. Detta möjliggör korta bevattningsintervaller.