/
Mina sidor

Automatikskåp

Att tänka på vid val av automatikskåp:
• Var ska automatikskåpet placeras?
• Behöver det vara låsbart?
• Välj ett skåp med någon extra utgång för ev. framtida
   utbyggnad.
• Vattenbehovet hos gräsmattor och planteringar skiljer sig,
   därför bör t.ex. droppslang och spridare inte samköras på
   samma utgång.
• Behöver vi kunna köra sk. Cyklisk bevattning där samma
   magnetventil återkommer kontinuerligt under dygnet? Som
   t.ex. vid sticklingsförökning eller nysådd av en gräsmatta.
• Anslut gärna en regnkännare som bryter bevattningen vid ev.
  nederbörd. Speciellt viktigt vid användande av kommunalt
  vatten då kostnaden oftast är insparad redan första året.
  Kontakta oss gärna för ytterligare information.