/
Mina sidor

Vi leverar gröna grönytor med effektiv bevattning 

Nedan hittar ni några av våra referenser inom grönytesektorn. Vi levererar både dropp- och pop-up bevattning till nöjda kunder. 

 

Bovieran AB, Falkenberg, Örebro, Hönö, Västerås,

Varberg, Norrtälje, Kalmar, Linköping, Haninge, Järfälla

Droppbevattning i vinterträdgårdar med exotiska växter hos Bovierans bostadsrättsföreningar.

Ett flertal terasser i Stockholmsregionen

Droppbevattning i stora kärl på takterasser.

Bostadsrättsförening Kv Lorensberg, Varberg

Droppbevattning innergårdar för rullad gräsmatta och perenna planteringar.

Trädgårdsföreningen i Göteborg

Ombyggnad av hela parkens bevattningsanläggning samt droppbevattning till nya rosariet.

Detta inför stundande trädgårdsutställning Göteborgs Lustgårdar 2008.

Botaniska Trädgården i Göteborg

Droppbevattning till nya entrén samt bevattning i Linnéträdgården från Chelsea Flower Show.

Linnéträdgården, Växjö

Trädgården Ulf Nordfjäll designat med inspiration från Carl von Linné blir permanent
vid Trummens strand i Växjö och så även bevattningen som levererats av oss.

Uppsala Botaniska Trädgård, Barockträdgården

Iordningställning av trädgård inför firandet av Carl von Linnés 300-års jubileum.
Komplett bevattningsanläggning pop-up och droppbevattning. 

Tornparken, Sundbyberg

Droppbevattning i sommarbloms- och perenna planteringar. 

Bostads AB Poseidon, Göteborg

Droppbevattning till ett 140-tal perenna rabatter utspridda över Göteborg.
Alla med helautomatisk fuktighetsstyrd bevattningsautomatik.

Möckelsnäs Herrgård, Diö 

Bevattning till det nyproducerade 1700-tals orangeriet och visningsträdgården vid
Möckelsnäs Herrgård inför 300-års minnet av Carl von Linnés födelse. 

Gripsholms Slott 

Komplett bevattningsanläggning med filter och automatik på slottsholmen.
Gräsytor bevattnas med pop-up medan rabatter bevattnas med dysor och droppslang. 

Berzelli Park, Stockholm 

Nedmyllad droppbevattning i rabatter, spridarbevattning i gräsytor, automatik med regnkännare. 

Sofiero Slott, Helsingborg

Droppbevattning i rosenrabatter med fuktighetsstyrd automatik. 

Millesgården, Stockholm 

Droppbevattning av rabatter samt spridarbevattning i gräsytor. Automatik med regnkännare. 

Residenset i Göteborg 

Droppbevattning samt spridarbevattning i gräsytor. Helt fuktighetsstyrd automatik.

Kungsträdgården, Stockholm

Droppbevattning utav perennaplanteringar Karl XII:s torg, tidsstyrd automatik.  

Hanaskogs Gods, Kristianstad 

Toppdysebevattning av alléträdprojekt. Dys- och droppbevattning med näringsblandning.
Tidsstyrd automatik.

Stallmästaregården, Stockholm

Nedgrävd droppbevattning i gräsytor och prennaplanteringar.
Toppdysbevattning i nysatta träd. Automatik med regnkännare. 

Södra Länken, Stockholm Etapp Årstafältet och Värmdöleden

Nedgrävd droppbevattning till perenna- busk- och trädytor. Automatik och regnkännare. 

Bo 01, Malmö 

Totalt åtta olika projekt, varav sju projekt kvarstår efter invigningen.
Spridarbevattning av gräs-, rabatt-, häck-, och fasadytor på innegårdar och takanläggningar.
Toppdysebevattning till alléer, drygt 300 träd. Olika typer av automatik. 

LinnéParken, Växjö 

Automatisk droppbevattning och pop-up bevattning. 

Skandia Future Center, Vaxholm 

Droppbevattning i rabatter, träd och buskytor. Batteridriven automatik.

Utställningen Hedens Lustgård, Göteborg

Droppbevattning och spridarbevattning i ett flertal konstgjorda miljöer. Olika typer av automatik. 

Kulebo Herrgård, Kalmar

Nybyggnation av 5 hektar färdig parkanläggning.
Spridarbevattning av alla gräsytor, droppbevattning till alla perenna ytor och gräsytor intill känsliga fastigheter.
Trädbevattning med dysor och droppslang till alla nyplanterade träd, totalt ca. 350 träd.
Komplett pumpanläggning med filter och automatik. 

Täcka Udden, Djurgården

Pop-Up bevattning av grönytor. Komplett med automatik och regnkännare.

Löfsta Gård, Upplands Väsby

 Toppdysebevattning och droppbevattning av nyanlagd allé. Droppbevattning av häckar. 

Resarö 

Bevattning av en större villaträdgård. Pop-Up bevattning av gräsytor och droppbevattning av
rabatter och häckar. Komplett automatik med regnkännare. 

Kista Sience Tower, Stockholm 

Droppbevattning av träd- och planteringsytor av träd- och planteringsytor på terasser utanför byggnaderna

samt parkering. Fuktighetskännande automatik.

White arkitekter, Skanstull Stockholm

Droppbevattning av planteringsytor på takterass, fuktighetskännande automatik. 

Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Droppbevattning utav innegård, fuktighetskännande automatik

Erik Dahlbergsgatan, Stockholm

Trädbevattning i mittremsa, tidsstyrd. 

Tulegatan, Sundbyberg 

Droppbevattning av planterings- och trädytor, Pop-up bevattning i rondell, tidsstyrd automatik.

Inomhusmiljöer med olika befuktningsmetoder

samt dammbyggnationer

T.ex: Infracity Stockholm, Skandias huvudkontor Stockholm, samt ett flertal skolor.