/
Mina sidor

Timmerbevattning 

Under året 2005 levererade och byggde WaterBoys AB bevattning på ett flertal timmerupplag. Vi har även under åren haft hand om skötsel och underhåll på många av anläggningarna.  Nedan finns referenser där WaterBoys är leverantör till bevattningen. 

 

- Holmen Timber, Bravikens Sågverk -Norrköping 

Nybyggnation av permanent bevattningsanläggning med stora bevattningskanoner, frekvensstyrda pumpar och väderstation som styr en modellbaserad vattenbegjutning av timret. 

De flesta av anläggningarna nedan var temporära upplag för att klara allt virke stormarna Gudrun och Pär tog med sig i sin framfart. Något upplag blev mer permanent. 

- Agnaryd -ATA Timber 
- Arnanäs, Virestad -Vida Skog AB 
- Byholma -Vida Skog AB, det största upplag som någonsin byggts i världen 
- Broby -ATA Timber 
- Bergkvara -ATA Timber 
- Barsbro -ATA Timber 
- Bohult -ATA Timber 
- Drettinge, Braås -Vida Skog AB 
- Eneryda -ATA Timber
- Forsdala 1 2 3, Alvesta 
- Vida Skog AB - Förarp -ATA Timber 
- Hjälmsängar -ATA Timber
Hjältevad -Vida Skog AB är numera ombyggd och permanent 
- Kojtet, Vislanda -ATA Timber
- Lagan 1 2 -ATA Timber
- Lagan Plantskolan -Vida Skog AB
- Lagan Skålån -Vida Skog AB
- Rickelsboda -ATA Timber
- Stensjöholm -ATA Timber
- Strömsnäsbruk -Vida Skog AB 
Träförädlingen i Alvesta -Vida Skog AB är numera permanent 
- Åby -ATA Timber 

 

Vi har även levererat material till ett flertal sågverk, bland andra: 

- AB CF Berg, Mörlunda 
- Gilbert Gustavsson Entreprenad, Eksjö
- JGA Skog AB, Linneryd
- Karla Trä AB
- Lars Carlsson Trävaru AB, Älmeboda
- Liareds Trävaru AB, Ulricehamn
- Orrefors Sågverk 
- Rydaholms Träförädling, Rydaholm