/
Mina sidor

Om hur WaterBoys AB hanterar GDPR: 

 

Samtycke för registrering av personlig data 

När du lägger en beställning hos WaterBoys AB, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.


Kommer uppgifter att delas med tredje part? 

Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs enligt vårt leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när valt betalsätt kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart.
 

Rätten att få tillgång till mina uppgifter 

Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via boys@waterboys.se eller 0472-104 80, så hjälper vi dig.
Hantering av personuppgifter Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen.